Utbildningar

Välj nedan vilken typ av utbildning du är intresserad av att läsa mer om

Visar alla kurser

Delvis på distans: Specialistkurs för psykologer – Utveckling av grupper och team

 • Specialistkurs för psykologer - Utveckling av grupper och team, Stockholm VT 21
  10 februari, 2021 - 7 maj, 2021
  09:00 - 16:00

VT 2021 Kurskod: RA4362 Kursen ackrediteras som 1 av 6 specialistkurser; 1 fördjupningskurs inom Arbets- och organisationspsykologi samt Pedagogisk psykologi. Kursen kan godkännas för en enskild STP-psykolog som genomgår andra specialiseringar, […]

Läs mer

Distanskurs: Specialistkurs för psykologer Positivt beteendestöd för barn och unga vt 21

 • Distanskurs: Specialistkurs för psykologer Positivt beteendestöd för barn och unga ht 20
  18 mars, 2021 - 24 augusti, 2021
  09:00 - 16:00

– Evidensbaserat arbete med insatser för barn och unga Vår utbildningsverksamhet pågår och vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Utbildningen genomförs på distans, förutom examinationen som genomförs i Göteborg i augusti 2021. Kurskod: […]

Läs mer

Specialistkurs för psykologer, Att komma igång med och bedriva kognitiv beteendeterapi på distans

 • Specialistkurs för psykologer, Att bedriva kognitiv beteendeterapi på distans, Stockholm
  14 april, 2021 - 28 maj, 2021
  09:00 - 16:00

Kurskod: RA2426 Efterfrågan på psykologisk behandling är stor, tillgången ofta begränsad. Behovet av att fortsätta utveckla och tillämpa effektiva och flexibla sätt att möta denna efterfrågan är således mycket aktuell. Att digitalisera […]

Läs mer

Specialistkurs för psykologer Bedömning och behandling av suicidalt beteende

 • Specialistkurs för psykologer Bedömning och behandling av suicidalt beteende, Stockholm
  19 april, 2021 - 27 maj, 2021
  09:00 - 16:00

Stockholm, våren 2021 Under ackreditering Kursen är under ackreditering som 1 av 6 fördjupningskurser inom Psykologisk behandling/Psykoterapi, Klinisk vuxenpsykologi, Klinisk barn- och ungdomspsykologi, Forensisk psykologi, Missbruks- och beroendepsykologi och Neuropsykologi. […]

Läs mer