Utbildningar

Välj nedan vilken typ av utbildning du är intresserad av att läsa mer om

Visar alla kurser

Grundläggande psykoterapiutbildning

Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning Kognitiv Beteendeterapi (KBT) Startdatum – se respektive ort Ett särskilt ansökningsformulär finns längst bak i prospektet för respektive utbildning. Stockholm: hösten 2020 Malmö: hösten 2020 Umeå: hösten […]

Läs mer

Motiverande samtal (MI) – Onlineutbildning

 • Motiverande samtal (MI) - Onlineutbildning
  3 april, 2019 - 31 december, 2020
  08:00 - 09:00

Motiverande samtal (MI) är ett övergripande förhållningssätt och en kommunikationsmetod som skapats för att hjälpa människor att hitta sin egen motivation och väg till förändring. Genom denna metod och dess […]

Läs mer

Behandling vid missbruk med hjälp av KBT-grundande metoder

 • Behandling vid missbruk med hjälp av KBT-grundande metoder, Malmö
  24 februari, 2020 - 10 mars, 2020
  09:00 - 16:00

Välkommen till en utbildning för dig som i ditt yrke träffar personer med olika former av missbruk. Att arbeta med behandling av personer med missbruk är en utmaning för många […]

Läs mer

Positivt beteendestöd i skolan – ökad studiero Linköping

 • Positivt beteendestöd i skolan Linköping
  4 mars, 2020 - 19 mars, 2020
  09:00 - 16:00

Välkomna till en utbildning i Positivt beteendestöd i skolan. Ett evidensbaserat arbetssätt för att öka studiero och förebygga problembeteenden i skolan. Elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete har förtydligats alltmer de senaste […]

Läs mer

Fördjupningskurs i ACT – Färdighetsträning

 • Fördjupningskurs i ACT - Färdighetsträning, Stockholm
  4 mars, 2020 - 6 mars, 2020
  09:00 - 16:00

Kursen fokuserar inte på något särskilt problemområde utan ger istället en bredd av exempel på hur ACT-metoder kan användas vid olika svårigheter. Under tre dagar går vi systematiskt igenom centrala […]

Läs mer

Positivt beteendestöd inom HVB-verksamheter, Linköping

 • Positivt beteendestöd inom HVB-verksamheter, Linköping
  5 mars, 2020 - 23 april, 2020
  09:00 - 16:00

Välkommen till en utbildning för er som jobbar med personer som bor på hem för vård eller boende (HVB). Positivt beteendestöd syftar till att främja utveckling och ökad livskvalité och […]

Läs mer

Att leda sig själv och andra

 • Att leda sig själv och andra
  12 mars, 2020 - 2 april, 2020
  08:30 - 16:30

Två dagar som bara handlar om dig själv…för att du är viktig Norrköping 12 mars, 2 april Vill du utforska ditt eget ledarskap i en mindre grupp? Vilka utmaningar och styrkor […]

Läs mer

Internetbehandling med KBT – öka tillgängligheten till kvalitetssäkrad psykologisk behandling

 • Internetbehandling med KBT - öka tillgängligheten till kvalitetssäkrad psykologisk behandling, Stockholm
  19 mars, 2020
  09:00 - 16:00

Med internetbehandling får du möjlighet att nå ut till fler patienter med fungerande KBT-behandling på ett lättillgängligt sätt. Forskningen på internetbaserad KBT har pågått i snart 20 år och metoden har visat sig […]

Läs mer

Bli en bättre internetbehandlare – Öka dina färdigheter i internetbehandling

 • Bli en bättre internetbehandlare - Öka dina färdigheter i internetbehandling, Stockholm
  20 mars, 2020
  09:00 - 16:00

Med internetbehandling får du möjlighet att nå ut till fler patienter med fungerande KBT-behandling på ett lättillgängligt sätt. Forskningen på internetbaserad KBT har pågått i snart 20 år och metoden har visat sig […]

Läs mer

Specialistkurs för psykologer, Att bedriva kognitiv beteendeterapi på distans

 • Specialistkurs för psykologer, Att bedriva kognitiv beteendeterapi på distans, Stockholm
  25 mars, 2020 - 23 april, 2020
  09:00 - 16:00

Kurskod: AKO426 Efterfrågan på psykologisk behandling är stor, tillgången ofta begränsad. Behovet av att fortsätta utveckla och tillämpa effektiva och flexibla sätt att möta denna efterfrågan är således mycket aktuell. […]

Läs mer