Utbildningar

Välj nedan vilken typ av utbildning du är intresserad av att läsa mer om

Visar alla kurser

Rustade och rustande familjehem

Nya barn i familjen – minska stressen och öka utvecklingen med psykologiska metoder Barn i samhällets vård är barn som ofta bär på mycket svåra livserfarenheter, trauman, annan psykisk ohälsa […]

Läs mer

Distanskurs: Långvarig smärta – psykologisk behandling utifrån beteendeanalys och ACT

 • Distanskurs: Långvarig smärta – psykologisk behandling utifrån beteendeanalys och ACT
  8 februari, 2021 - 9 februari, 2021
  09:00 - 12:00

8-9 februari kl 9:00-12:00 Välkommen till två halvdagar med utbildning på distans där du får möjlighet att öka din behandlarkompetens och teoretiska kunskap i Acceptance and Commitment therapy, (ACT) med […]

Läs mer

Distanskurs: Långvarig smärta – tvärprofessionellt teamarbete

 • Distanskurs: Långvarig smärta – tvärprofessionellt teamarbete
  16 februari, 2021
  09:00 - 16:00

Välkommen till en utbildningsdag där du och dina kollegor får möjlighet att öka ert professionella samarbete och patientnytta i teambehandling vid långvarig smärta.   Att arbeta i ett tvärprofessionellt team för […]

Läs mer

Distansutbildning: Grundkurs i ACT

 • Distansutbildning: Grundkurs i Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
  22 februari, 2021 - 25 februari, 2021
  09:00 - 12:00
 • Distansutbildning: Grundkurs i Acceptance and Commitment Therapy (ACT) 24 -27 maj 2021
  24 maj, 2021 - 27 maj, 2021
  09:00 - 12:00

Klicka här och hör Maria Lalos berätta om vad tidigare deltagare uppskattat från kursen. Acceptance and Commitment Therapy (ACT) är en form av beteendeterapi som blivit allt mer populär på senare år. I stället för att arbeta med att ”ta bort” upplevelser som klienten inte vill ha, syftar ACT till att hjälpa klienten att agera mot självdefinierade livsvärden. Målsättningen med ACT är ökad psykologisk flexibilitet, vilket kännetecknas av just detta: en bättre förmåga att som medveten människa röra sig mot ett rikt och meningsfullt liv.

Läs mer

Internetbehandling med KBT: Grundkurs

 • Internetbehandling med KBT: Grundkurs, Stockholm
  4 mars, 2021
  09:00 - 16:00

Internetbehandling med KBT: Grundkurs Med internetbehandling får du möjlighet att nå ut till fler patienter med fungerande KBT-behandling på ett lättillgängligt sätt. Forskningen på internetbaserad KBT har pågått i snart 20 år och […]

Läs mer

Internetbehandling med KBT: Fördjupning och färdighetsträning

 • Internetbehandling med KBT: Fördjupning och färdighetsträning, Stockholm
  5 mars, 2021
  09:00 - 16:00

Internetbehandling med KBT: Fördjupning och färdighetsträning Med internetbehandling får du möjlighet att nå ut till fler patienter med fungerande KBT-behandling på ett lättillgängligt sätt. Forskningen på internetbaserad KBT har pågått i snart 20 […]

Läs mer

Distanskurs: Långvarig smärta – arbete med barn, ungdomar och anhöriga

 • Distanskurs: Långvarig smärta – arbete med barn, ungdomar och anhöriga
  5 mars, 2021
  09:00 - 16:00

5 mars 2021 Välkommen till en endagsutbildning på distans där du får möjlighet att öka och fördjupa din kunskap och förståelse för arbete med barn och ungdomar med långvarig smärta.   […]

Läs mer

Distanskurs: Internetbaserad KBT infört ✅ och nu då?

 • Halvdag 1 Hur kan vi skapa så bra förutsättningar som möjligt för IKBT?
  8 mars, 2021
  08:00 - 12:00
 • Halvdag 2 & 3 Hur kan jag som behandlare vässa mina bedömar- och behandlarfärdigheter samt jobba med mina patienters motivation till IKBT?
  8 mars, 2021 - 9 mars, 2021
  13:00 - 12:00
 • Paket dag 1, 2 & 3
  8 mars, 2021 - 9 mars, 2021
  08:00 - 12:00

Internetbaserad KBT infört ✅ och nu då? Kompetensutveckling för verksamheter som vill utveckla sitt arbete med IKBT Internetbaserad KBT kan, rätt implementerad tillföra stort värde för både verksamhet, behandlare och patient. I denna fördjupade utbildning tydliggör vi vilka förutsättningar som behöver vara på plats, för att metoden ska bli en långsiktig och självklar del i verksamhetens behandlingsutbud – och vad behandlarna i sin tur kan göra för att bidra till detsamma.

Läs mer

Hedersförtryck – Bemötande, förhållningssätt och agerande

 • Hedersförtryck - Bemötande, förhållningssätt och agerande
  9 april, 2021
  09:00 - 16:00

9 april 2021, Stockholm Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och därför kan utbildningen komma att genomföras på distans. Innan utbildningsstart kommer du få ytterligare information och instruktioner via mail. Hedersrelaterat våld och förtryck […]

Läs mer

Distanskurs Fördjupning MI, våren 2021

 • Distanskurs: Fördjupning MI
  10 maj, 2021 - 14 juni, 2021
  09:00 - 16:00

Kursen är lärarledd och genomförs på distans i realtid, se mer info nedan. MI (Motivational Interviewing eller Motiverande samtal) är ett övergripande förhållningssätt och samtalsmetod som visat sig vara mycket användbar […]

Läs mer