Utbildningar

Välj nedan vilken typ av utbildning du är intresserad av att läsa mer om

Visar alla kurser

Vill ni förhindra skolfrånvaro?

Ta tillbaka hemmasittarna till skolan! Problematisk skolfrånvaro har ökat de senaste åren och är svår att komma till rätta med om man inte agerar snabbt. Vad kan skolan göra för […]

Läs mer

Lärarcoaching

Verktyg till att öka inlärningsmiljö och lärarfärdigheter Upplever du som lärare att du kämpar med att få din klass att göra sina uppgifter? Att ett par extra utmanande elever tar […]

Läs mer

Trött på fluffiga värdeord?

Att arbeta inom en organisation innebär ofta nya direktiv om hur man ska arbeta i verksamheten. Det ordnas planeringsdagar för att arbeta med värdeord, visioner och styrdokument. Det låter bra […]

Läs mer

Arbeta i skolan med mindre stress

Skolans arbetsmiljö bjuder på flödande kreativitet, högt och lustfyllt tempo, men också många utmaningar. Kompetens inom stresshantering Psykologpartners har lång erfarenhet av att jobba med stresshantering riktad mot skolpersonal. Vi […]

Läs mer

Rustade och rustande familjehem

Nya barn i familjen – minska stressen och öka utvecklingen med psykologiska metoder Barn i samhällets vård är barn som ofta bär på mycket svåra livserfarenheter, trauman, annan psykisk ohälsa […]

Läs mer

Distanskurs: Specialistkurs för psykologer Positivt beteendestöd för barn och unga vt 21

  • Distanskurs: Specialistkurs för psykologer Positivt beteendestöd för barn och unga ht 20
    18 mars, 2021 - 24 augusti, 2021
    09:00 - 16:00

– Evidensbaserat arbete med insatser för barn och unga Vår utbildningsverksamhet pågår och vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Utbildningen genomförs på distans, förutom examinationen som genomförs i Göteborg i augusti 2021. Kurskod: […]

Läs mer

Hedersförtryck – Bemötande, förhållningssätt och agerande

  • Hedersförtryck - Bemötande, förhållningssätt och agerande
    9 april, 2021
    09:00 - 16:00

9 april 2021, Stockholm Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och därför kan utbildningen komma att genomföras på distans. Innan utbildningsstart kommer du få ytterligare information och instruktioner via mail. Hedersrelaterat våld och förtryck […]

Läs mer