#digitalpsykologi

För oss på Psykologpartners är det viktigt att våga vara modig och bejaka utveckling. Vi tror vi kan bidra bättre och mer på det sättet.

Nyligen hade nätverket Digitala Psykologer en träff där man tog upp frågor som  IKBT, psykolog via video, VR, beteendeförändring med hjälp av digitala verktyg, nya karriärvägar för psykologer och digital screening/testning.

Psykologpartners Kristofer Vernmark på nätverksträff för Digitala Psykologer.

Psykologer i Sverige har en enorm möjlighet att använda och integrera digitala lösningar som skapar mervärde både i psykologers yrkesutövande och för deras klienter, patienter och olika kundgrupper.

Redan nu finns det goda exempel på hur digital teknik kan utveckla och förändra sättet psykologer arbetar. Internetbaserade behandlingsprogram och VR-lösningar för psykisk ohälsa, psykologisk behandling via video, automatiserad bedömning baserad på AI-algoritmer, digitala testplattformar, och appar skapade för att öka psykisk hälsa i den större populationen, är exempel på sådana områden.

Är du nyfiken? Följ hashtaggen #digitalpsykologi i sociala medier.

Här kan du läsa mer om nätverket Digitala Psykologer hos Sveriges Psykologförbund.