Nu finns resultatsäkert verktyg för att utveckla chefer och organisationer och som gör dig till en attraktiv, relevant arbetsgivare nu och i framtiden

Chefoskopet hjälper dig göra det nödvändiga jobbet för att få en effektiv organisation, kunna göra skillnad för kommuninvånarna/brukarna och samtidigt hålla kostnaderna nere.

Chefoskopet ger stöd i att utveckla chefers organisatoriska förutsättningar så att de kan utföra sitt uppdrag och samtidigt må bra. Detta är betydelsefullt för chefen och medarbetaren, arbetsmiljön och verksamhetens kvalitet. Och resultatet påverkar både de man finns till för och kostnaderna.

Att som arbetsgivare erbjuda en frisk och fungerande arbetsplats är det som i framtiden kommer avgöra huruvida man är en attraktiv arbetsgivare eller inte.

Resultatet av forskningen gjord i samband med Chefoskopet visar tydligt att just detta är avgörande. Läs mer om forskningen bakom här!

Att processleda är ett utmanande och viktigt uppdrag
Alla större förändringsarbeten kräver en god förankring hos ledning. Här berättar Susanne Rådqvist, organisationspsykolog om vikten av processledning.

Att processleda är ett utmanande och viktigt uppdrag. Här avgörs vilken effekten i genomförandet blir. Genom vår gedigna kunskap och erfarenhet bidrar vi till att sätta forskningen och verktyget Chefoskopet i samband med alla andra organisatoriska hänsyn såsom organisationsstrukturer, förändringsarbete, ledarskap, arbetsgrupper och team, motivation och medarbetare.

Vi på Psykologpartners hjälper dig facilitera och processleder själva genomförandet.

För att veta mer om Chefoskopet och om hur du kan utveckla din verksamhet för framtiden, kontakta oss på Psykologpartners.

Resultatet från verksamheter som använt Chefoskopet
Psykologpartners fick förtroendet att delta som samarbetspartner och att processleda kommunledningsgrupper från Lomma, Kävlinge och Burlövs kommun.

Här kan du ta del av deras tankar efter arbetet:

Här kan du läsa mer om Chefoskopet!

Kontakta oss om du vill veta mera eller diskutera förutsättningslöst.